Home » Projects » Opracowanie modelu staży zawodowych

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem, w branży transport wodny.

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 
Projekt „Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem, w branży transport wodny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

1.2 Numer i nazwa Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

1.3 Okres realizacji projektu: od 2021-09-01 do 2023-01-31

1.4 Wartość projektu: 703 912,50 zł

Wysokość dofinansowania:  703 912,50 zł
 - ze środków europejskich: 593 257,45 zł
 - ze środków dotacji celowej: 110 655,05 zł

 

Lider:


MS BOAT STEFAN SUROWIECKI
30 741 KRAKÓW, UL. NAD DRWINA 10

 

Partner:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla trzech
zawodów: monter kadłubów jednostek pływających – branżowa szkoła I stopnia, technik budowy jednostek
pływających oraz technik mechanik okrętowy – szkoła branżowa na poziomie kwalifikacji technika, w zakresie
dotyczących stażu uczniowskiego i pilotażowe wdrożenie rozwiązań w ww. szkołach.

Do pobrania:

Model praktycznej nauki zawodu – monter kadłubów jednostek pływających
Model praktycznej nauki zawodu - technik budowy jednostek pływających
Model praktycznej nauki zawodu - technik mechanik okrętowy